AV-ANTICOCI

THÀNH PHẦN:
– Amprolium HCl
– Sulfaquinoxaline sodium
– Menadione sodium bisulphite
– Tá dược vừa đủ
CÔNG DỤNG:
– Điều trị và phòng ngừa bệnh cầu trùng ở gia cầm, cừu, bê và heo.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
– Không dùng cho trường hợp quá mẫn cảm với các thành phần của thuốc
– Không dùng cho gia cầm lấy trứng thương phẩm và vật nuôi suy giảm chức năng gan, thận
LIỀU DÙNG:
– Pha với nước uống theo liều:
– Gia cầm:
– Liều điều trị: 100 g / 200 lít nước, trong 5 – 7
– Liều dự phòng:100 g / 400 lít nước, trong 3 – 4 ngày
– Cừu, bê và heo: 1 g / 10 kg thể trọng, trong 5 ngày
– Nên sử dụng nước thuốc ngay lập tức và làm mới 24 giờ một lần trong suốt thời gian điều trị.
THỜI GIAN NGƯNG SỬ DỤNG THUỐC:
– Lấy thịt:
– Bê, cừu, dê và lợn: 8 ngày.
– Gia cầm: 5 ngày.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.